Nõustamisajad oktoobris 2019

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas Köleri tn 8, III korrus: E – N 9-16

Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10: 4.oktoobril, 11.oktoobril, 18.oktoobril ja 25.oktoobril

Jõhvis: 09.oktoobril ja 23.oktoobril

Narvas: 09.oktoobril ja 23.oktoobril

Pärnus: 15.oktoobril ja 29.oktoobril

Võrus: 16.oktoobril

Põlvas: 16.oktoobril

Valgas: 16.oktoobril

Haapsalus: 17.oktoobril

Rakveres: 09.oktoobril

Viljandis: 18.oktoobril

Paides: 18.oktoobril

Jõgeval: 28.oktoobril

Tartus: 28.oktoobril

Kuressaares: 01.novembril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta)
jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:

Tallinn : E-N kl 9-16

Pärnu : 15.oktoobril ja 29.oktoobril

Jõhvi : 09.oktoobril ja 23.oktoobril

Narva : 09.oktoobril ja 23.oktoobril

Valga : 16.oktoobril

Haapsalu : 17.oktoobril

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule
abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.
NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada
hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB
Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!