Nõustamisajad septembris 2019

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas Köleri tn 8 III korrus: E-N 9-16

Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10: 6.septembril, 13.septembril, 20.septembril ja 27.septembril

Jõhvis: 04.septembril ja 18.septembril

Narvas: 04.septembril ja 18.septembril

Pärnus: 10.septembril ja 24.septembril

Võrus: 11.septembril

Põlvas: 11.septembril

Valgas: 11.septembril

Haapsalus: 12.septembril

Rakveres: 04.septembril

Viljandis: 16.septembril

Paides: 16.septembril

Jõgeval: 23.septembril

Tartus: 23.septembril

Kuressaares: 27.septembril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:

Tallinn : E-N kl 9-16

Pärnu : 10.septembril ja 24.septembril

Jõhvi : 04.septembril ja 18.septembril

Narva : 04.septembril ja 18.septembril

Valga : 11.septembril

Haapsalu : 12.septembril

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.

Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!