Nõustamispäevad augustis 2019

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas Köleri tn 8: E-N 9-16

Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10: 2.augustil, 9.augustil, 16.augustil., 23.augustil ja 30.augustil

Jõhvis: 21.augustil

Narvas: 07.augustil ja 21.augustil

Pärnus: 13.augustil ja 27.augustil

Võrus: 14.augustil

Põlvas: 14.augustil

Valgas: 14.augustil

Haapsalus: 15.augustil

Rakveres: 07.augustil

Viljandis: 19.augustil

Paides: 19.augustil

Jõgeval: 26.augustil

Tartus: 26.augustil

Kuressaares: 30.augustil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:

Tallinn : E-N kl 9-16

Pärnu : 13.augustil ja 27.augustil

Jõhvi : 21.augustil

Narva : 07.augustil ja 21.augustil

Valga : 14.augustil

Haapsalu : 15.augustil

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.

Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!