Kus toimuvad ÕTB juristi vastuvõtud?

Tallinn

Tallinna vähekindlustatud inimeste nõustamiskohaks on J. Köleri 8, III korrus ja erivajadustega inimestele Eesti Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Tartu

Tartu nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Tartu Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Haapsalu

Haapsalu nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Läänemaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Paide

Paide nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Järvamaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Pärnu

Pärnu linna vähekindlustatud inimeste nõustamiskohaks on Pärnu Kohtumaja ja erivajadustega inimestele Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Põlva

Põlva nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Jõhvi

Jõhvi linna vähekindlustatud inimeste ja erivajadustega inimeste nõustamiskohaks on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Rakvere

Rakvere linna erivajadustega inimeste nõustamiskohaks on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Saaremaa

Saaremaa nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Saaremaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Viljandi

Viljandi nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Võru

Võru nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Võrumaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Valga

Valga nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Valgamaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Jõgeva

Jõgeva nõustamiskohaks erivajadustega inimestele on Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Narva

Narva linna vähekindlustatud inimeste ja erivajadustega inimeste nõustamiskohaks on Narva Kohtumaja. Informatsiooni nõustamispäevade kohta leiad siit

Veebinõustamine

Euroopa Struktuurifondi (ESF) projektis 2010 - 2013 käivitas ÕTB oma sihtgrupile veebinõustamise ÕTB kodulehe kaudu. ÕTB on jätkanud veebinõustamisega kui tõhusa õigusinfo jagamise tööga oma järgnevates projektikoostöödes Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga (hasartmaksumängumaksu nõukogu toetus). ÕTB rõhutab, et veebinõu kannab eelkõige teavituslikku iseloomu ja ei saa asendada kohtumisega õigusnõustamist, juristi konsultatsiooni. Veebinõustamise kaudu küsimuse esitamine on ühekordne, täiendavate küsimuste korral tuleb registreerida nõustamisaeg vastuvõtule. Veebinõu ressurss on piiratud – kui küsimust esitada ei õnnestu, siis on jooksva kuu maht täis. Ka veebinõustamist teeb ÕTB üksnes oma kehtivate projektide sihtgruppi kuuluvatele isikutele. Teie küsimusele vastatakse 1 nädala jooksul. Esitatud küsimused-vastused ei kuulu avaldamisele ÕTB kodulehel.

  * nõutud väljad

  Sihtgrupp

  SA Õigusteenuste Büroo tasuta õigusabi sihtgrupiks on:

  • Erivajadustega (keskmise, raske või sügava puudega) inimesed;
  • Tallinna ja Pärnu vähekindlustatud inimesed (kelle netosissetulek 2022.a. ühe pereliikme kohta jääb alla 600€);
  • Tallinna Naiste Kriisikodu saatekirjaga inimesed.

  Teenused

 • Juristi konsultatsioon
 • Õigusdokumentide koostamine
 • Õigusalane teavitustöö
 • Veebinõustamine

 • Õigusvaldkonnad

 • Tööõigus
 • Võlaõigus
 • Asjaõigus
 • Pärimisõigus
 • Perekonnaõigus
 • Täitemenetlusõigus
 • Sotsiaal(hooldus)õigus jm

 • Tasuta õigusabi valdkondadesse EI KUULU

 • Äriõigus
 • Autoriõigus
 • Karistusõigus
 • Väärteomenetlusõigus
 • Mittevaralise (moraalse) kahju nõuded