Toetajad ja koostööpartnerid

ESF projektist

Perioodil 01.04.2010 – 31.03.2013 teostas ÕTB tööturu riskirühmade toimetuleku edendamise projekti “JAH edule!”.

Projekti põhitegevus – tasuta kvaliteetne õigusteenus tööturu tugiteenusena.

Projekti sihtgruppi kuulusid:

 • töötud noored (16-24 aastased)
 • pika- ja lühiajalised töötud
 • mittetöötavad hoolduskoormusega inimesed
 • vähemalt viimased 18 kuud lapsehoolduspuhkusel viibinud vanemad
 • puuetega inimesed
 • vanemaealised (50-74 aastased)
 • eesti keelt mittevaldavad inimesed
 • mittetöötavad Eestisse naasnud inimesed
 • mittetöötavad Eestisse sisserännanud inimesed
 • vanglast vabanevad/vabanenud inimesed
 • sõltuvusprobleemidega inimesed
 • lasterikkad pered
 • üksikvanemad
 • muud isikud, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla EV kehtestatud töötasu alammäära

 

Projekti infosilt:image07

Veebinõustamisest

ESF projekti raames oleme loonud oma sihtgrupile võimaluse küsida ÕTB juristilt nõu ka meie kodulehe kaudu. Selleks tuleb kodulehel avada “Veebinõustamine” ja täita kõik väljad ning lehe allosas vajutada nuppu “Saada”. E-posti aadressi väljale sisestage oma e-posti aadress, kuhu Te soovite, et ÕTB vastuse saadab.

Oluline oleks enne küsimuse esitamist läbi lugeda ka “Nõuandenurk“, ehk on vastus Teie küsimusele juba seal olemas.

Juhime tähelepanu sellele, et e-posti teel nõu küsimine ei ole õigusabi, see ei asenda juristi konsultatsiooni. Konsultatsiooni saamiseks tuleb registreerida aeg juristi vastuvõtule ning tulla kohale. Vastuvõtule saab registreerida nii telefoni kui e-posti teel (vt “Kontakt“).

Töötukassa infotund

Infomaterjal on loodud ESF projekti nr 1.3.0102.10-0222 Tööturu riskigruppide toimetuleku edendamise projekt “JAH edule!” rahastuse toel.

image09image03image06 image10 image01 image05 image02 image08 image04 image00

2016
Projektiinfo, nõustamisajad
Justiitsministeeriumi toetus

ÕTB projekt on sihtgrupile tasuta esmatasandi õigusteenuse tagamise projekt.

Sihtgruppi kuulub vähekindlustatud isik, kes õigusabi vajamise hetkel on sissetulekuta, peab toime tulema pensioniga, toetus(t)ega. ÕTB Nõukogu on seadnud toimetuleku kriteeriumiks kehtiva miinimum (390 eurot kuus) töötasu pere liikme kohta.

Kus toimuvad ÕTB  juristi vastuvõtud?

Tallinnas toimub vastuvõtt ÕTB tegevuskeskuses aadressil J. Köleri 8, III korrus. Nõustamine toimub tööpäeviti ja vastuvõtule tuleb end eelnevalt registreerida.

Tartu nõustamiskohaks on Tartu Kohtumaja (Kalevi 1, II korrus, ruum 204). Vastuvõtud toimuvad kaks korda kuus.  Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Rakveres võtame kliente vastu Sotsiaalabikeskuses (E. Vilde 2a).Vastuvõtud kaks korda kuus. Rakvere Sotsiaalabikeskuse kohta saad informatsiooni: http://rakvere.kovtp.ee/sotsiaalabikeskus.

Jõhvi nõustamiskohaks on Puuetega Inimeste Keskus (Kaare 7, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Vt lähemalt:http://www.aktiviseerimiskeskus.ee/?sid=1.

Paide nõustamiskohaks on Paide Kohtumaja (Tallinna 18, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Pärnu nõustamiskohaks on Pärnu Kohtumaja (Kuninga 22, II korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Viljandi nõustamiskohaks on Viljandi Kohtumaja (Posti 22, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Narva nõustamiskohaks on Narva Kohtumaja (Mai 2, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Vastuvõtule tulemiseks on vajalik eelregistreerimine!

Eelistatum viis ÕTB telefonil 601 5122 (aega mugav kokku leppida, sihtgruppi kuuluvust, probleemi kaardistada). Lisainfo ÕTB e-posti aadressilt: otb@otb.ee.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teavitada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks (kl 17.00)!

Teenusele mitteilmumisel või teatades sellest alles nõustamispäeval ÕTB Teile uut nõustamisaega ei registreeri!
Nõustamispäevad 2016 (NB! Nõustamispäevad võivad muutuda)

2015
Projektiinfo, nõustamisajad
Justiitsministeeriumi toetus

ÕTB projekt on sihtgrupile tasuta esmatasandi õigusteenuse tagamise projekt.

Sihtgruppi kuulub vähekindlustatud isik, kes õigusabi vajamise hetkel on sissetulekuta, peab toime tulema pensioniga, toetus(t)ega. ÕTB Nõukogu on seadnud toimetuleku kriteeriumiks kehtiva miinimum (390 eurot kuus) töötasu pere liikme kohta.

Kus toimuvad ÕTB  juristi vastuvõtud?

Tallinnas toimub vastuvõtt ÕTB tegevuskeskuses aadressil J. Köleri 8, III korrus. Nõustamine toimub tööpäeviti ja vastuvõtule tuleb end eelnevalt registreerida.

Tartu nõustamiskohaks on Tartu Kohtumaja (Kalevi 1, II korrus, ruum 204). Vastuvõtud toimuvad kaks korda kuus.  Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Rakveres võtame kliente vastu Sotsiaalabikeskuses (E. Vilde 2a).Vastuvõtud kaks korda kuus. Rakvere Sotsiaalabikeskuse kohta saad informatsiooni: http://rakvere.kovtp.ee/sotsiaalabikeskus.

Jõhvi nõustamiskohaks on Puuetega Inimeste Keskus (Kaare 7, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Vt lähemalt:http://www.aktiviseerimiskeskus.ee/?sid=1.

Paide nõustamiskohaks on Paide Kohtumaja (Tallinna 18, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Pärnu nõustamiskohaks on Pärnu Kohtumaja (Kuninga 22, II korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Viljandi nõustamiskohaks on Viljandi Kohtumaja (Posti 22, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Narva nõustamiskohaks on Narva Kohtumaja (Mai 2, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Vastuvõtule tulemiseks on vajalik eelregistreerimine!

Eelistatum viis ÕTB telefonil 601 5122 (aega mugav kokku leppida, sihtgruppi kuuluvust, probleemi kaardistada). Lisainfo ÕTB e-posti aadressilt: otb@otb.ee.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teavitada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks (kl 17.00)!

Teenusele mitteilmumisel või teatades sellest alles nõustamispäeval ÕTB Teile uut nõustamisaega ei registreeri!

2014
Projektiinfo, nõustamisajad
Justiitsministeeriumi toetus

ÕTB projekt on sihtgrupile tasuta esmatasandi õigusteenuse tagamise projekt.

Sihtgruppi kuulub vähekindlustatud isik, kes õigusabi vajamise hetkel on sissetulekuta, peab toime tulema pensioniga, toetus(t)ega. ÕTB Nõukogu on seadnud toimetuleku kriteeriumiks kehtiva miinimum (390 eurot kuus) töötasu pere liikme kohta.

Kus toimuvad ÕTB  juristi vastuvõtud?

Tallinnas toimub vastuvõtt ÕTB tegevuskeskuses aadressil J. Köleri 8, III korrus. Nõustamine toimub tööpäeviti ja vastuvõtule tuleb end eelnevalt registreerida.

Tartu nõustamiskohaks on Sotsiaalteenuste Keskus Iseseisev Elu (Peetri 26, II korrus). Vastuvõtud toimuvad kaks korda kuus (reedeti või esmaspäeviti). MTÜ Iseseisev Elu kohta vt lähemalt: http://www.iseseisev-elu.ee/index1.html.

Rakveres võtame kliente vastu Sotsiaalabikeskuses (E. Vilde 2a). Vastuvõtud esmaspäeviti. Rakvere Sotsiaalabikeskuse kohta saad informatsiooni: https://rakvere.kovtp.ee/et/rakvere-sotsiaalabikeskus.

Jõhvi nõustamiskohaks on Puuetega Inimeste Keskus (Kaare 7, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus (kolmapäeviti). Vt lähemalt:http://www.aktiviseerimiskeskus.ee/?sid=1.

Paide nõustamiskohaks on Paide Kohtumaja (Tallinna 18, I korrus). Vastuvõtud kaks korda kuus. Info vastuvõtuaegade kohta ÕTB telefonil või kodulehel.

Vastuvõtule tulemiseks on vajalik eelregistreerimine!

Eelistatum viis ÕTB telefonil 601 5122 (aega mugav kokku leppida, sihtgruppi kuuluvust, probleemi kaardistada). Lisainfo ÕTB e-posti aadressilt: otb@otb.ee.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teavitada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks (kl 17.00)!

Teenusele mitteilmumisel või teatades sellest alles nõustamispäeval- ÕTB Teile uut nõustamisaega ei registreeri!

2013
Projektid

 • 2013. aasta keskne projekt on Justiitsministeeriumi toetatav vähekindlustatute õigusabi projekt. 2013 aasta koostööl on kaks väljundit: vähekindlustatutele õigusabi tagamine (jätkub 2012 alustatu, st. lisaks Tallinnale teeb ÕTB õigusabitööd ka Tartus, Rakveres ja Jõhvis) javeebikeskkonnas www.juristaitab.ee küsimustele vastamine, sisu toimetamine;
 • 31.03.2013 lõppeb(s) ÕTB kolme-aastane ESF projekt nimetusega „Tööturu riskigruppide toimetuleku edendamise projekt “JAH edule!”;
 • ÕTB-l on hea meel pikaajaliste koostööde jätkumise üle Tallinna Linnavalitsusega, Rakvere Linnavalitsusega. Koostöö on arenemas Jõhvi Vallavalitsusega;
 • Sihtgrupi huvides jätkub ÕTB-l võrgustikuline koostöö vabaühendustega – „vanade sõpradega“ ja uute partneritega – Eesti Puuetega Inimeste Koda, Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Naiste Kriisikeskus, MTÜ Caritas / Noore ema kool jpt;
 • Hea koostöö on ÕTB-l paljude asutustega, ametnikega  / Töötukassa, kohtumajad, sotsiaaltöötajad.

Informatsioon “Jurist Aitab” veebilehe kohta

Lp õigusabi / õigusinfo otsijad!

 1. aprillil 2014 lõppes ÕTB-l  veebilehe „Jurist Aitab“ haldamise koostöö Justiitsministeeriumiga.

Maist 2014 võtab veebinõustamise järje üle Eesti Juristide Liit. Palume küsimustega pöörduda tel 6 314 466, ejl@juristideliit.ee.

Foorum on mõeldud inimese igapäevase õiguselu toetamiseks. Foorum on üks osa õigusalase informeerituse tõstmisest. Küsimusi saab esitada neis valdkondades, mis Foorumis avatud.

Foorumi kasutamise tingimused vt. http://www.juristaitab.ee/KKK/foorum

Privaatsuse tagamine ÕTB kohustus (mis tähendab vahest seda, et peidame kuupäevi, asjaolusid vastavalt vajadusele)!

Vastused /teemadesse sobituvatele küsimustele/ saadab ÕTB 5 tööpäeva jooksul. Vastuseid ei saada ÕTB privaatselt küsijale, vaid sätib need Foorumi lehele küsitud õigusvaldkonna alla (vt. perekonna asjus  https://www.juristaitab.ee/forum/viewforum.php?f=6&sid=b33c95457ccc7c87e6f8673eaf6dc969)

   ID-kaart lugejasse ja küsima!

juristaitab-logo

2012
Projektid

 • Alates märtsist koostöö Justiitsministeeriumiga. Koostöö raames toimub nõustamine lisaks Tallinnale ka Tartus, Rakveres ja Jõhvis.
 • Jätkub ESF projekt Tööturu riskigruppide toimetuleku edendamise projekt “JAH edule!”.
 • Jätkub koostöö Rakvere linnaga.
 • Jätkub koostöö ka Tallinna Puuetega Inimeste Kojaga.
 • Samuti jätkub koostöö Tallinna linnaga.
 • Koostöö Eesti Töötukassaga jätkub.

2011
Projektid

 • Jätkub ESF projekt Tööturu riskirühmade toimetuleku edendamise projekt “JAH edule!”.
 • Kestab koostöö Tallinna linnaga.
 • Jätkub ÕTB juristide vastuvõtt Tallinna Puuetaga Inimeste Kojas.
 • Viiendat aastat jätkub koostöö Rakvere linnaga.
 • Aprillis algas koostöö Eesti Töötukassaga.

2010
Projektid

 • Aprillist alates hakkas ÕTB teostama ESF projekti Tööturu riskirühmade toimetuleku edendamise projekt “JAH edule!”.
 • Kestab koostöö Tallinna linnaga, Ettevõtlusametiga jätkub koostöö tööõigusalastes küsimustes (ehk Tallinna elanikel tarvis enne tööõigust puudutava küsimusega ÕTBsse tulemist võtta Ettevõtlusameti tööõigusalaselt nõustajalt suunamiskiri).
 • Kestab koostöö Rakvere linnaga.
 • Jätkuvad ÕTB juristide vastuvõtud Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuskeskuses (Endla tn 59).