Nõustamisajad detsembris 2019

In Määratlemata, Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:
Tallinnas Köleri tn 8, III korrus: E – N 9-16
Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10: 06.,13. ja 20.detsembril
Jõhvis: 04. ja 18.detsembril
Narvas: 04. ja 18.detsembril
Pärnus: 10.detsembril
Võrus: 11.detsembril
Põlvas: 11.detsembril
Valgas: 11.detsembril
Haapsalus: 12.detsembril
Rakveres: 04.detsembril
Viljandis: 16.detsembril
Paides: 16.detsembril
Jõgeval: 16.detsembril
Tartus: 16.detsembril
Kuressaares: 20.detsembril
Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn : E-N kl 9-16
Pärnu : 10.detsembril
Jõhvi : 04. ja 18.detsembril
Narva : 04. ja 18.detsembril
Valga : 11.detsembril
Haapsalu : 12.detsembril
NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele! Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.
NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!