Nõustamisajad jaanuaris 2020

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas Köleri tn 8, III korrus: E – N 9-16

Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10: 10.,17.,24. ja 31.jaanuaril

Jõhvis: 08. ja 22.jaanuaril

Narvas: 08. ja 22.jaanuaril

Pärnus: 14. ja 28.jaanuaril

Võrus: 15.jaanuaril

Põlvas: 15.jaanuaril

Valgas: 15.jaanuaril

Haapsalus: 16.jaanuaril

Rakveres: 08.jaanuaril

Viljandis: 20.jaanuaril

Paides: 20.jaanuaril

Jõgeval: 27.jaanuaril

Tartus: 27.jaanuaril

Kuressaares: 31.jaanuaril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:

Tallinn : E-N kl 9-16

Pärnu : 14.jaanuaril

Jõhvi : 08. ja 22.jaanuaril

Narva : 08. ja 22.jaanuaril

Valga : 15.jaanuaril

Haapsalu : 16.jaanuaril

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada
hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.

Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!