Nõustamisajad novembris 2019

In Nõustamispäevad, Uudisedby ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:
Tallinnas Köleri tn 8, III korrus: E – N 9-16
Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10: 01.novembril, 08.novembril, 15.novembril, 22.novembril ja 29.novembril
Jõhvis: 06. ja 20.novembril
Narvas: 06. ja 20.novembril
Pärnus: 12. ja 26.novembril
Võrus: 13.novembril
Põlvas: 13.novembril
Valgas: 13.novembril
Haapsalus: 14.novembril
Rakveres: 06.novembril
Viljandis: 18.novembril
Paides: 18.novembril
Jõgeval: 25.novembril
Tartus: 25.novembril
Kuressaares: 01.novembril ja 29.novembril
Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn : E-N kl 9-16
Pärnu : 12. ja 26.novembril
Jõhvi : 06. ja 20.novembril
Narva : 06. ja 20.novembril
Valga : 13.novembril
Haapsalu : 14.novembril
NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele! Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.
NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!