Nõustamisajad märtsis 2020

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele: Tallinnas Köleri tn 8, III korrus: E – N 9-16 Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10: 6.,13.,20. ja 27.märtsil Jõhvis: 4.märtsil Narvas: 05. veebruaril Pärnus: 10.märtsil Võrus: 11.märtsil Põlvas: 11.märtsil Valgas: 11.märtsil Haapsalus: 12.märtsil Rakveres: 04.märtsil Viljandis: 16.märtsil Paides: 16.märtsil Jõgeval: 23.märtsil Tartus: 23.märtsil Kuressaares: 27.märtsil Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu: Tallinn : E-N kl 9-16 Pärnu : 24.märtsil NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi. Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005. NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks. Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!