Nõustamisajad veebruaris 2020

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas Köleri tn 8, III korrus: E – N 9-16

Eesti Puuetega Inimeste Kojas Toompuiestee 10: 7.,14.,21. ja 28.veebruaril

Jõhvis: 19.veebruaril

Narvas: 05. veebruaril

Pärnus: 11. ja 25.veebruaril

Võrus: 12.veebruaril

Põlvas: 12.veebruaril

Valgas: 12.veebruaril

Haapsalus: 13.veebruaril

Rakveres: 07.veebruaril

Viljandis: 17.veebruaril

Paides: 17.veebruaril

Jõgeval: 20.veebruaril

Tartus: 20.veebruaril

Kuressaares: 28.veebruaril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta)
jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:

Tallinn : E-N kl 9-16

Pärnu : 25.veebruaril

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt
tegelikule abivajadusele!

Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest
teatada

hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.

Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades
ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!